24.1 C
Бургас
неделя, юни 26, 2022

Проверките през последните три месеца са категорични: Кроношпан спазва всички норми в комплексното си разрешително

Всички извършени проверки през последните три месеца показват по категоричен начин, че дейността на Кроношпан в Бургас покрива изискванията и нормите в комплексното разрешително на компанията.

Във времето от 1 ноември до 15 декември 2017 год. в непосредствена близост до предприятието беше позиционирана мобилната станция на Община Бургас за мониторинг на атмосферния въздух.

Резултатите сочат, че през тези 45 дни нито веднъж не е било констатирано превишаване на нормите за ФПЧ10 /фини прахови частици/.

Средната стойност на измерване, за целият период,  не превишава  13  µg/m3 при норма от 50  µg/m3.

Измерените стойности са публикувани на страницата на Община Бургас , раздел „Качество на въздуха в Бургас“.

Паралелно с проверката на мобилната станция на Община Бургас в периода от 20 ноември до 23 ноември 2017 год. беше проведено и измерване от страна на мобилната  лаборатория на ИАОС (Изпълнителна агенция по околна среда). И това изследване потвърди, че няма превишаване на нормите за допустими емисии. /въглероден оксид, азотни окиси, серни окиси, формалдехид и др./

Поредица от контролни замервания на емисии от неподвижни източници бяха извършени във времето от 16 октомври до 23 октомври, съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите график.

Проверките бяха проведени от лабораторията на ИАОС в присъствието на представители на РИОСВ Бургас и беше констатирано, че няма превишаване на съответните норми на допустими емисии при измерените концентрации на прах.

Успоредно на тези проверки бяха извършвани и собствени периодични измервания от страна на Кроношпан.

От извършената годишна планова проверка, от 6 до 10 ноември 2017 и последвалия „ Доклад за извършена проверка по изпълнение на условията в коплексно разрешително  № 475 – H2/2016 г., издадено на Кроношпан България ЕООД“, е видно, че емисиите от организираните източници на площадката за цялата 2017, показват спазване на нормите за допустими емисии, разрешени в комплексното разрешително.

Всяка проба е била извършвана в присъствието на представител на РИОСВ Бургас, съгласно нормативната уредба.

Кроношпан България ЕООД, целогодишно предприема всички необходими мерки за предпазване на своите служители, чрез провеждането на контролни измервания на факторите на работната среда на територията на предприятието, които показват, че няма превишаване на  пределно допустимите емисии.

Последни новини
spot_img
Свързани новини

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук