19.1 C
Бургас
петък, май 27, 2022

Станимир Андонов: Амбицирани сме да осъществим промяната

Роден на 31.12.1963г. Завършва началното си образование в гр. Созопол, средно в Бургас- специалност контролно измервателни уреди и апарати.

1981-1985г. Висшето народно военно училище „Васил Левски“-гр. Велико Търново

1993-1995г. Военна академия „Г. С. Раковски“– гр. София.

В редовете на Българската армия 1981-2003г., като съм служил в гарнизоните: Звездец, Свиленград, София, Стара Загора, Созопол.

Семеен с две деца и две внучки.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

От 2010г. съм председател на Общинската организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, от 2013г. член на Областният съвет на СОСЗР-Бургас, от 2017г. член на УС и  зам. председател на Областният съвет на СОСЗР-Бургас.

Общински съветник – мандат 2015-2019г. – член на постоянната комисия за устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации;

Общински съветник – мандат 2019-2022г. – Председател на постоянната комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби;

Г- н Андонов, в Общински съвет Созопол мандат 2019-2023,  Вие сте с най- голям опит като общински съветник. С какво този общински съвет е по-различен от предходния? Как се отразява  това на работата на общинския съвет?

Е, има и общински съветници с повече стаж. Но да, от нашата група аз съм с най много стаж. В нашата група повечето са все млади хора, някои от тях до сега не са били обществено ангажирани. Но всички са много амбицирани да осъществят промяната – нали това беше мотото на нашата предизборна кампания „Ние носим промяната“.  

Ами различен е общинският съвет през този мандат.Със сигурност не е „гумен печат“ на  общинската власт- практика от предходните мандати. Всеки може да проследи заседанията на общинския съвет и да види, че се обсъждат различните тези и идеи, коментират се докладните на вносителите от общинска администрация и се взема най- правилното решение, това, което да бъде от полза на нашите съграждани. Няма го онзи диктат от предходните общински съвети, където управляващото мнозинство диктуваше дневния ред. Общинските съветници сме представители на четири политически партии, което само по себе си не бетонира някакво абсолютно мнозинство, а това дава възможност за плурализъм и диалог в рамките на общинския съвет.

Разбира се, оформената вече опозиция  в повечето случаи гласува „въздържал се“ или“против“, защото са в опозиция. Основно това са докладни по актуализация на бюджета, разпореждане с общинска собственост и др. Някой път изказванията и репликите ми идват в повече. Разбирам колегите, но аз лично опитвам винаги да бъда обективен и безпристрастен. Иначе нали всички работим за благото на нашите съграждани.

Вие сте председател на комисията по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Разкажете за работата на комисията.

Комисия е в състав от пет члена и разглежда проблеми, свързани с разработването на предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, правно-нормативното обслужване дейността на Общинския съвет. Осъществява контрол върху изпълнение решенията на Общинския съвет, изготвянето на становища и предложения по регионалната политика, осъществяването на контакти и взаимодействия с регионални, национални и международни сдружения и други сродни организации. Разглежда получените молби и жалби от гражданите и ги отнася до съответната постоянна комисия към Общински съвет за разглеждане. Също така осъществява контакти и взаимодействие с РПУ, Гранична полиция и други органи по опазване на обществения ред.

Преди всяка сесия комисията на свое заседание разглежда всички постъпили докладни дали са законосъобразни и ги препраща в постоянните комисии. Едва след това председателят на Общинският съвет обявява дневният ред за предстоящата сесия с одобрените докладни записки.

 Г-н Андонов, Вие сте член и на още две комисии: Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми и Комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации. Помага ли Ви опита като общински съветник в работата Ви в тези комисии?

Да, много ми помогна факта, че съм втори мандат общински съветник. Наистина опитът ми от предният мандат си оказва влияние върху работата ми. В началото виждах как младите колеги се затрудняваха, все пак присъствието им не се състои само във вдигане на ръка или да гласуваш с „да“ или „не“. Но повечето много бързо навлязоха в материята и сега са по- уверени. Все пак минаха почти две години от началото на мандата. Ние сме група и си помагаме. Тези две комисии са едни от най- тежките и с най- много докладни по време на заседания, колегите- членове на комисиите са наясно с отговорността, която носим.

Г-н Андонов, вие сте един от най- активните общински съветници по време на заседания на общинския съвет. Имате и няколко предложения, които са вече приети решения. Как се отразяват те на обществения интерес?

Всички общински съветници при встъпване в длъжност се заклеват, че ще работят в интерес на жителите на Община Созопол. Все пак аз съм офицер от Българската армия, макар и пенсионер и за мен клетвата е нещо свято. Затова всичко вземам присърце и се стремя да бъда максимално обективен и безпристрастен. А дали е така хората ще оценят. Все пак нашата работа е колективна. Мисля, че оценката на обществеността засега е положителна и ще се стремим да остане такава.

Вие сте част от групата на общинските съветници от БСП. Мандатът  започна с амбициозна предизборна програма. Какво от нея вече е изпълнено?

Доста неща. На първо място трябва да се отчете факта, че кметът Тихомир Янакиев успя да ревизира цялото финансово състояние на Общината, да наложи стриктна финансова дисциплина. В резултат всички постъпления бяха пренасочени към разплащане на натрупаните задължения от старото управление. Така постепенно се изплатиха всички стари задължения и мисля, че в момента освен общинския кредит от банките и част от заема към МФ, нямаме други задължения.

Ремонтирани бяха част от междуселищните пътища – с. Росен – с. Равна гора, „Златна рибка – с. Равадиново“, няколко улици в с. Равадиново, две улици в с. Росен, една в гр.Черноморец. Пролет и есен се запълват появилите се дупки по пътните платна.  Разчистен беше тротоара от страна на плажа на ул. „Ропотамо“ в Созопол, изграден изцяло с нови плочки и бордюри. Поставени бяха пейки. Променена беше и визията на заведенията в тази търговска отсечка. Приключихме етапа ІІ за водопроводната мрежа на селата Росен и Крушевец.

По проект с турската община Селиолу, одобрен единодушно от общинския съвет,  закупихме два нови автомобила и направихме ремонт на пожарната служба в Созопол.

Започна строителството на сградата на „Спешна помощ“ в близост до стадиона. Почти са от ремонтирани помещенията, в които ще се преместят личните лекари. Най -вероятно до Нова година ще се преместят на новото място, което ще бъде по -удобно и достъпно за всички жители.

Направен беше ремонт на Общинското пристанище. И то според мнението на специалистите доста качествено. Увеличени са местата за лодкостоянките. Вече има ток и вода. Понтоните са доста добре изпълнени.

Общината си върна всички паркинги. С това се осигури, не само контролирано събиране на приходите от тях, но и доста работни места, макар и сезонно за местните предимно младежи.

Създаде се нова визия на част от търговските обекти в централната част на Созопол и на основните търговски улици, като целта ни е навсякъде да стане подредено и приятно. Созопол трябва да има Европейска, а не ориенталска визия – това е нашата цел.

Изработена беше нова интегрирана транспортна схема, съобразена със съществуващата инфраструктура. Тя е готова и е обект на обсъждане все още. Лично аз входирах доста предложения. В най -скоро време ще бъде разгледана, утвърдена и ще влезе в сила.

Въпреки затрудненото финансово състояние продължаваме да поддържаме всички социални придобивки в Общината. На последната сесия даже променихме критериите в една от наредбите, която ощетяваше някои млади семейства. Поради факта, че са отишли да учат, или под някаква друга належаща причина са си сменили настоящият адрес те не можеха да получат тази социална помощ, макар че са жители на общината по постоянен адрес. Дадохме възможност и на тези, които са се сдобили с рожби и през 2020г.,т.е. от началото на мандата на сегашното ръководство на Общината. Предизборно бяхме обещали намаляване на данъците с 10%, но след анализа на финансовото състояние това за сега няма как да се случи. Продължаваме да поддържаме и най -ниска цена на дървата за огрев на населението на община Созопол. Имахме някои затруднения по доставките поради забавената сеч, но и това почти се преодоля и хората заплатили предварително дървата си ще си ги получат до края на месеца. Изпълняваме множество социални проекти, насочени в полза на населението.

Автогарата в гр. Черноморец  се забави малко, стартът на строителните дейности се отложи поради някои технически проблеми. Но се надяваме до края на годината да бъдат отстранени и след Нова година да започне строителството. А автогарата в Созопол е още в процес на проектиране. Има още две години до края на мандата. Надяваме се и тя да стане.

7. Туристическият сезон приключи. Готов ли беше Созопол да приеме многобройните туристи? Има ли още нещо, което може и трябва да се направи по организацията за следващият летен сезон?

Да, туристическият сезон приключи. Тази година мисля, че беше доста добър за созополчани. Според мен организацията беше добра. Има още какво да се желае по озеленяването и сметопочистването. Не, че не се правеше. Туристическият поток беше доста голям и явно само сутрешното почистване се оказа недостатъчно. Но за това се иска и допълнителен ресурс, а знаем какво е финансовото състоянието на Общината.

Въпреки, че общината си взе паркингите, разшири ги колкото може, има и няколко частни такива, паркоместата се оказаха недостатъчни. Трябва да се отчете факта, че основните туристи тази година бяха българи. И всеки идва с автомобил. Други години имаше и организирани чужди туристи, пристигащи с автобуси или друг транспорт и тогава не стигаха местата, но сега е още по трудно. Няма общински места за паркинги. Продължаваме да мислим и да работим в тази посока.

Вие сте председател на Съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса, а така също Вашата организация развива културна и патриотична дейност. Разкажете повече за обществените си ангажименти.

За съжаление „Ковид“- кризата оказа много голямо влияние върху нашата дейност. Последните година и половина почти нищо не успяхме да реализираме от нашата цел. Преди това доста добре работихме с децата от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Созопол. Организирахме групи за Коледари и Лазарки и ги обучавахме в нашите народни традиции и песни. Децата обикаляха наред домовете на нашите съграждани, пееха традиционни песни и редяха благословии за здраве и благополучие. Организирахме им презентации за бележити българи и исторически събития. Направихме патриотичен кът в сградата на училището. В Общината участваме в отбелязването на всички национални, официални и общински празници. Правили сме и възстановки на народните обичай  „Прошка“, „ Седянка“, „Странджански годеж“ и др. Към Съюза имаме и група за морски и патриотични песни „Катерник“  , която всяка година за 6-май деня на Храбростта, празник на Българската армия и на СОСЗР изнася пред жители и гости на гр. Созопол празничен концерт. Участва в мероприятия на народно читалище „Отец Паисий-1896г“, в редица фестивали и конкурси из страната. На последният фестивал „Сребърни чучулиги“, който се проведе онлайн, групата участва с видеозаписи на две хорови песни и едно индивидуално изпълнение. Получихме втора награда, а за индивидуалното изпълнение – трета. Всяка есен организирахме и провеждахме за нашите членове и симпатизанти екскурзия из страната. Посещавахме почти всички исторически, културни, природни и религиозни забележителности в районите, където сме били. Съюзът на офицерите и сержантите от резерва и запаса участва активно в обществения живот на Созопол и общината като цяло, но най- удовлетворяващото за нас е привличането на децата и младежите и тяхното участие в нашите инициативи.

Благодаря за отделеното време да споделите вашето мнение!

И аз благодаря. Във флота има едно пожелание и аз искам да го споделя: Попътен вятър и не по малко от седем фута под кила на сегашното ръководство на община Созопол и на всички мои съграждани! Бъдете здрави и търпеливи! Ние носим промяната!

Последни новини
spot_img
Свързани новини

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук